Heeft u een vraag? Neem contact op!
  • Vakanties met of zonder zorg
  • Enthousiaste vrijwilligers
  • De mooiste locaties door heel Nederland
Lettergrootte
Corona info

Corona info

Informatie over deelname aan onze vakanties per 1 juli

We zijn blij dat het de goede kant op gaat met de situatie rondom het coronavirus. De overheid heeft per 26 juni nieuwe versoepelingen in laten gaan. Op basis van deze versoepelingen zijn bij ons de voorwaarden voor deelname aan vakanties ook gewijzigd.

Uitgangspunt blijft het dringende advies om op vakantie te gaan als men gevaccineerd is. Het kan echter voorkomen dat gasten en/of vrijwilligers willen deelnemen aan onze vakanties die (nog) niet gevaccineerd zijn.

Vanaf 1 juli hanteren we daarom de volgende regels:

Alle gasten en vrijwilligers wordt bij aankomst gevraagd om de QR-code van de app Coronacheck te laten zien of uitgeprint mee te brengen waaruit blijkt dat men óf gevaccineerd is óf kortgeleden een negatieve PCR-test heeft ondergaan óf kortgeleden hersteld is van corona.

Indien men niet in de gelegenheid is zo’n QR-code te laten zien, dient de gevaccineerde gast/vrijwilliger het corona-vaccinatiebewijs te tonen.

Gasten en vrijwilligers die niet gevaccineerd zijn, dienen een bewijs van een recente (max 48 uur oud) negatieve PCR-test of een herstelbewijs corona waaruit blijkt dat men in de afgelopen 6 maanden  hersteld is te overleggen. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze halverwege de vakantie een zelftest afnemen. Deze test dient men zelf mee te brengen. En er wordt van hen verlangd dat ze een achterwacht regelen die hen kan ophalen in het geval de zelftest positief blijkt te zijn.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0318-485183.