Privacyverklaring en klachtenregeling

 

Privacyverklaring en privacyreglement

Een zorgvuldige omgang met uw gegevens is voor Stichting Allegoeds, waar Allegoeds Vakanties onderdeel van uitmaakt, van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Allegoeds heeft daarom een privacyverklaring en een privacyreglement gemaakt. Het privacyreglement en de privacyverklaring vormen één geheel.
 

Klachtenbeleid

Bent u na alle zorgvuldigheid die Allegoeds Vakanties nastreeft, toch niet tevreden over Allegoeds Vakanties? Dan kunt u dit met een klacht kenbaar maken. Hiervoor maakt u gebruik van onze klachtenregeling.
 

Ga naar home