Donateursschap


Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds. Stichting Allegoeds is een fondsenwervende stichting en heeft extra geld nodig om de zorgvakanties voor ouderen mogelijk te blijven maken. We willen onze vakanties bereikbaar blijven houden voor alle ouderen die hulpbehoevend zijn, of ze nou veel of weinig financiële middelen hebben.

Wilt u ons meehelpen om ouderen een onvergetelijke vakantie te bieden? Maak dan uw gift over naar rekeningnummer NL69 RABO 0394 4856 88 ten name van Stichting Allegoeds o.v.v. Gift Allegoeds Vakanties. U kunt ons ook structureel steunen, bijvoorbeeld per maand of kwartaal. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer (0318) 48 51 83.

 
 
3-vvbfoto-alle-goeds-img_0008-pag-3_1.jpg