Financiële steun


Het werk van Allegoeds Vakanties wordt niet gesubsidieerd. Voor de financiering van onze activiteiten zijn we aangewezen op bijdragen van deelnemers, donaties en bijdragen uit fondsen. Wij proberen de vakantieweken zowel kostendekkend te maken als betaalbaar te houden. Deze doelen staan echter op gespannen voet met elkaar. Voor sommige activiteiten lukt het beide doelen te verenigen, bij de meeste lukt dat niet. In dat geval kiest Allegoeds Vakanties uit ideële motieven voor het toch laten doorgaan van de activiteit en bekostigen wij het tekort uit eigen middelen en bijdragen van derden.

Met meer financiële middelen kunnen wij meer activiteiten organiseren. Uw financiële bijdrage wordt erg op prijs gesteld. 

Wilt u Allegoeds Vakanties financieel steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL69 RABO 0394 4856 88 o.v.v. Stichting Allegoeds te Lunteren. 

Wanneer u liever een acceptgiro thuis ontvangt, kunt u met ons bellen (0318) – 48 51 83 of een email sturen naar .

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

 
 
flyer C mantel achter p20