Heeft u een vraag? Neem contact op!
 • Vakanties met of zonder zorg
 • Enthousiaste vrijwilligers
 • De mooiste locaties door heel Nederland
Lettergrootte

Fondsen en donateurs

Al meer dan 45 jaar organiseren wij onder het motto ‘Nooit te oud voor vakantie!’ kleinschalige vakanties voor ouderen in Nederland. We hechten er grote waarde aan dat alle ouderen bij ons van een vakantie kunnen genieten. Voor sommige gasten zijn de deelnamekosten van een vakantie echter veel hoger dan ze kunnen opbrengen. Speciaal voor deze groep ouderen is er het Suppletiefonds waarop zij een beroep kunnen doen voor een tegemoetkoming in de kosten. Om de inhoud van dit fonds toereikend te houden, zijn we afhankelijk van giften. Ook uw gift is daarom zeer welkom.

U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL69 RABO 0394 4856 88 ten name van Stichting Allegoeds o.v.v. Gift Allegoeds Vakanties. Wanneer u Stichting Allegoeds structureel wilt steunen, bijvoorbeeld per maand of kwartaal, kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer (0318) 48 51 83. Hier kunt u ook terecht voor informatie over periodiek schenken of het opnemen van Stichting Allegoeds in uw testament.

ANBI

Stichting Allegoeds beschikt over de ANBI-status. Deze status geeft aan dat de stichting door de Belastingdienst wordt erkend als charitatieve, ‘algemeen nut beogende instelling’. Door de ANBI-status kunt u uw gift aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Onze vakanties zijn mede mogelijk gemaakt door:

 • Bavo Stichting Heemstede
 • Dr. C.J. Vaillantfonds
 • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
 • MAOC Gravin van Bylandt Stichting
 • Marion G. Polak Stichting
 • Mr August F. van Vlissingen
 • Mundo Crastino Meliori
 • Pasman Stichting
 • Schokkenkamp Wegener Lonzième fonds
 • Stichting Elise Mathilde Fonds
 • Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
 • Thurkow Fonds
 • Van der Hucht de Beukelaar Stichting
 • VPSB
 • Al onze donateurs