Heeft u een vraag? Neem contact op!
 • Eropuit in eigen land
 • Vakanties met zorg en aandacht
 • Kom alleen of samen genieten
Lettergrootte

Profielschets Lid Raad van Toezicht  |  P&O profiel

Wegens vertrek van een lid van de Raad van Toezicht (RvT) bij Stichting Allegoeds zijn wij op zoek naar een

RvT lid met portefeuille Personeel & Organisatie

De organisatie
Stichting Allegoeds (Lunteren) biedt (aangepaste) vakanties voor ouderen aan onder de naam Allegoeds Vakanties. Hiertoe beschikt de stichting over een toonaangevend, volledig aangepast Allegoeds Groepshotel “Het Bosgoed” waarin we onze gasten met een zorgvraag een warm welkom bieden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse daarvoor geschikte locaties in Nederland.

In Allegoeds Groepshotel “Het Bosgoed” verblijven zorggerichte groepen in een bosrijke omgeving in Lunteren.

De stichting heeft 20 medewerkers (18 Fte) in dienst en circa 150 vrijwilligers.

Betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers en het plezier om het de gasten zo goed mogelijk naar de zin te maken staan hoog in het vaandel van de stichting Allegoeds. Met haar activiteiten en voorzieningen wil Allegoeds vanuit een ideëel perspectief tegemoetkomen aan de behoefte aan sociaal contact, welzijn en ontspanning voor ouderen die dit zelf niet (meer) kunnen organiseren. Om ook in de toekomst een aanhoudende maatschappelijke impact te hebben is Allegoeds steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om invulling te geven aan haar aanbod passend bij de behoeften van mensen in deze tijd.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat momenteel uit drie leden, inclusief de voorzitter. De raad wordt binnenkort aangevuld met een trainee. De RvT houdt aan de hand van de Governance code Zorg toezicht op het proces van besturen en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Allegoeds. De RvT is een belangrijk adviseur en sparringpartner voor de Directeur-Bestuurder. Daarnaast treedt de RvT op als werkgever van de Directeur-Bestuurder. De leden van de raad fungeren als inspirator, verbinder en klankbord. Zij beschikken over deskundigheid in zorg, welzijn, financiën, HRM en toerisme.

De RvT vergadert vier keer per jaar. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten van de remuneratiecommissie en enkele informele bijeenkomsten.

De aanstelling van een lid is voor een periode van vier jaar. Elk RvT-lid is maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar.

Het RvT-lid Personeel & Organisatie
Het huidige RvT-lid zal na de eerste termijn van vier jaar terugtreden. Het nieuwe RvT-lid met de portefeuille P&O beschikt over actuele (governance) kennis, een breed netwerk en is bij voorkeur in de regio gevestigd. Het lid met de portefeuille Personeel & Organisatie is voorzitter van de remuneratiecommissie en is samen met de RvT-voorzitter verantwoordelijk als werkgever van de Directeur-Bestuurder. De ontwikkeling van de RvT en het organiseren van de zelfevaluatie zijn onderdeel van de taak van dit RvT-lid.

Uitgangspunten en competenties·

 • onderschrijft de missie en visie van Stichting Allegoeds;
 • heeft affiniteit met zorg, welzijn en toerisme van ouderen;
 • beschikt over algemene bestuurlijke en/of toezicht ervaring, is beleidsmatig en bedrijfskundig;
 • heeft een brede maatschappelijke ervaring, oog voor ontwikkelingen in het zorg en welzijn en een relevant netwerk bij voorkeur in de regio;
 • draagt bij aan een open en kritisch klimaat en zorgt voor een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • toont gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • is een inspirerende sparringpartner naar collega RvT-leden en de bestuurder;
 • beschikt over voldoende tijd behorend bij de rol van RvT;
 • is bereid tot het bijhouden van (vak)kennis, NVTZ-scholing en zelfevaluatie;
 • er is geen sprake van belangentegenstelling.

Persoonsgebonden competenties

 • onafhankelijk oordeelsvermogen: een objectieve blik hebben en het vermogen om met een ‘rechte rug’ de juiste vragen te stellen;
 • helikopterview: in staat zijn om over de “eigen” portefeuille heen te kijken, zakelijke en emotionele belangen kunnen afwegen en essentiële vraagstukken te begrijpen;
 • teamspeler: is gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit, daarbij beschikkend over de nodige humor.

Aanbod
De vastgestelde vergoeding voor de leden van de RvT is conform de richtlijnen van de NVTZ.

Informatie en sollicitatie
Meer informatie over Allegoeds staat op onze website  Voor vragen is de voorzitter van de RvT, Jolien Kohlmann-Bins is bereikbaar via amc.bvee@gmail.com of mobiel via 06 4190 9896 en RvT-lid Frank Grootnibbelink via 06 5259 4273. Graag zien wij je motivatie met CV tegemoet per email aan Carin Smand (directeur@allegoeds.nl) voor 15 maart a.s. Selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 20 maart a.s. in Lunteren. Er wordt gestreefd naar benoeming per 1 mei 2024. Onderdeel van de selectie is een integriteitsonderzoek.