Heeft u een vraag? Neem contact op!
  • Eropuit in eigen land
  • Vakanties met zorg en aandacht
  • Kom alleen of samen genieten
Lettergrootte

Vrienden van Allegoeds

Al meer dan 50 jaar organiseren wij onder het motto ‘Nooit te oud voor vakantie!’ kleinschalige vakanties voor senioren in Nederland. We vinden het belangrijk dat alle senioren bij ons van een vakantie kunnen genieten. Voor sommige gasten zijn de kosten van een vakantie helaas hoger dan ze kunnen opbrengen.

DOE EEN GIFT
Speciaal voor deze groep senioren hebben we de stichting Vrienden van Allegoeds opgericht. Hierop kunnen zij een beroep doen voor een tegemoetkoming in de kosten. Tijdens onze vakanties begeleiden vakantiebegeleiders onze gasten en zorgen er zo voor dat een vakantie voor hen weer mogelijk wordt. Aan het verblijf van de vrijwillige medewerkers zijn echter kosten verbonden. Wilt u ons helpen om deze kosten te dekken? Met uw gift kunnen we voldoende vakantiebegeleiders inzetten, zodat senioren met een zorgvraag toch kunnen genieten van een vakantie.

Om de inhoud van dit fonds toereikend te houden, zijn we afhankelijk van giften. Ook uw gift is daarom zeer welkom. U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL69 RABO 0394 4856 88 ten name van Stichting Allegoeds o.v.v. Gift Allegoeds Vakanties. Wanneer u Stichting Allegoeds structureel wilt steunen, bijvoorbeeld per maand of kwartaal, kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer (0318) 48 51 83. Hier kunt u ook terecht voor informatie over periodiek schenken of het opnemen van Stichting Allegoeds in uw testament. Helpt u ons mee om een fijne vakantie voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken?

ANBI
Stichting Allegoeds beschikt over de ANBI-status. Deze status geeft aan dat de stichting door de Belastingdienst wordt erkend als charitatieve, ‘algemeen nut beogende instelling’. Door de ANBI-status kunt u uw gift aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw inkomstenbelasting.