Heeft u een vraag? Neem contact op!
  • Vakanties met of zonder zorg
  • Enthousiaste vrijwilligers
  • De mooiste locaties door heel Nederland
Lettergrootte

ANBI

Stichting Allegoeds staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als ANBI.

Naam     Stichting Allegoeds
RSIN     002882917

Contactgegevens
Molenweg 49a
6741 KK Lunteren
www.allegoeds.nl
tel. 0318 – 485183

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
Jaarverslag en jaarrekening
Jaarverslag Raad van Toezicht