Heeft u een vraag? Neem contact op!
  • Eropuit in eigen land
  • Vakanties met zorg en aandacht
  • Kom alleen of samen genieten
Lettergrootte

Geschiedenis

Stichting Allegoeds heeft een lange geschiedenis. Het begint allemaal in de periode tussen 1890 en 1900. Vanuit de Vrijzinnige Nederlandse Protestantenbond wordt sociaal werk georganiseerd onder de naam ‘Naar Buiten’. De eerste activiteit is het oprichten van een wijkgebouw in Leiden en in 1901 is er al de eerste ‘vakantiekolonie voor bleekneusjes’. Kinderen uit een sociaal zwak milieu mogen een paar weken op een gezonde vakantie.

Opvang voor vrouwen en ouderen

In de jaren die volgen groeien de activiteiten verder uit en worden ook vakantieweken voor andere doelgroepen georganiseerd. Naast kinder- en jeugdvakanties ontstaan mogelijkheden voor de opvang van vrouwen die in de knel zijn geraakt en ouderen. Er worden vakantiehuizen gebouwd en aangekocht. Daarnaast ontwikkelt de stichting een drietal herstellingsoorden, een sociaal verzorgingscentrum, een gezinsvervangend tehuis en een vrijzinnig protestants bejaardenhuis.

Stichting Mens en Samenleving

Een mijlpaal bereikt de stichting in 1971. Op 1 januari gaan alle activiteiten verder onder de vlag van de nieuw opgerichte Stichting Mens en Samenleving (SMS). In deze stichting gaan ‘Stichting Sociaal Werk van de Nederlandse Protestanten Bond’ en de ‘Vereniging Vrijzinnig Christelijke Gezondheidskolonie Naar Buiten’ op. Als gevolg van politieke ontwikkelingen gaan de herstellingsoorden in de loop van de jaren op in andere GGZ-organisaties. Ze maken dan geen deel meer uit van onze stichting. Vanaf 1978 wordt de stichting enkele jaren actief met Boddaertcentra. In deze centra vindt behandeling van kinderen en ouders plaats, die in gezin of samenleving zijn vastgelopen. Na verloop van tijd gaan onderdelen van SMS autonoom verder.

Groepsaccommodatie Het Bosgoed

In 1980 opent Het Bosgoed in Lunteren haar deuren. In deze aangepaste accommodatie vinden zorggerichte groepen een prachtig vakantieverblijf. Het Bosgoed groeit in de loop van de jaren uit tot één van de beste aangepaste vakantie-accommodaties in Nederland.

Vakanties voor ouderen

De vakanties voor ouderen groeien en worden een speerpunt van de activiteiten. Stichting Mens en Samenleving voorziet daarin in een maatschappelijke behoefte. We bieden ouderen, die zelf niet meer in staat zijn om op vakantie te gaan, een vakantieweek waarin ontmoeting, ontspanning en persoonlijke aandacht centraal staan. Daarbij voeren vrijwilligers de fysieke zorg en begeleiding uit. De vakanties vinden plaats onder de naam ‘Vakanties met zorg’ en later onder de naam ‘SMS Vakanties’.

Nieuwe naam

In 2011 vieren we het 40-jarig jubileum van Stichting Mens en Samenleving. In november van datzelfde jaar verandert de naam van Stichting Mens en Samenleving in Stichting Allegoeds. De vakanties voor ouderen en Het Bosgoed zijn op dit moment de twee belangrijkste onderdelen van de stichting. Ook hun namen veranderen om de verbinding met de overkoepelende stichting te laten zien. SMS Vakanties gaat verder onder de naam Allegoeds Vakanties. Het Bosgoed gaat verder onder de naam Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed.