Heeft u een vraag? Neem contact op!
  • Vakanties met of zonder zorg
  • Enthousiaste vrijwilligers
  • De mooiste locaties door heel Nederland
Lettergrootte

Aanmelden en reisvoorwaarden

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden voor een vakantie door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier naar ons op te sturen. Per deelnemers moet een aanmeldingsformulier worden ingevuld. Als u dit formulier nog niet heeft, dan kunt u een exemplaar uitprinten of invullen vanaf onze nieuwe website of gratis opvragen bij ons kantoor via telefoon (0318) 48 51 83.

BEOORDELING VAN UW AANMELDING
Het is belangrijk dat u het formulier volledig, nauwkeurig en waarheidsgetrouw invult. Alleen dan kunnen we bepalen hoeveel en welke hulp u tijdens uw vakantie nodig heeft. Heeft u meer hulp nodig dan wij kunnen bieden? Dan is een vakantie met Allegoeds Vakanties niet verantwoord en kunnen wij uw aanmelding niet accepteren. Blijkt uw aanmelding niet waarheidsgetrouw te zijn ingevuld? Dan behouden wij ons het recht voor uw deelname aan de vakantie te beëindigen.

ANNULERING
Nadat u van Allegoeds Vakanties een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen is uw aanmelding definitief. Vanaf dat moment zijn de volgende bijdragen, per persoon, verschuldigd als uw aanmelding ongedaan wordt gemaakt en u niet verzekerd bent:

  • bij annulering tot 12 weken voor aanvang: € 60,-
  • bij annulering van 12 weken tot 4weken voor aanvang: 50% van uw vakantietarief
  • bij annulering van vier weken tot een week voor aanvang: 75% van uw vakantietarief
  • bij annulering binnen 1 week voor aanvang: 90% van uw vakantietarief
  • bij annulering op of na de dag van aanvang: het volledige bedrag van uw vakantie

Annulering van uw vakantie kan alleen schriftelijk en met opgaaf van redenen.

ANNULERINGSVERZEKERING
Om de genoemde annuleringskosten te voorkomen is het verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten. Via Allegoeds Vakanties kost een dergelijke annuleringsverzekering € 66,- aan premie per persoon per vakantieweek. Indien de reissom minder is dan € 700,- is de premie € 44,-. Dit bedrag komt bovenop de kosten van uw vakantie. Deze verzekering vergoedt de annuleringskosten wanneer u wegens ziekte of andere zwaarwegende redenen uw vakantie moet afzeggen. De premiekosten kunt u niet terug ontvangen. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u van de annuleringsverzekering via Allegoeds Vakanties gebruik wilt maken. Bij uw reserveringsbevestiging ontvangt u informatie over de annuleringsverzekering.

REIS- EN BAGAGEVERZEKERING
Een reis- en bagageverzekering zit niet inbegrepen in het vakantietarief van Allegoeds Vakanties. Wanneer u uw reis- en bagage wilt verzekeren, raden wij u aan zelf een verzekering af te sluiten met een verzekeraar naar keuze. Stichting Allegoeds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

BETALING
Twaalf weken voor de aanvang van uw vakantie ontvangt u van ons een factuur met acceptgiro voor de kosten van uw vakantie en de eventuele annuleringsverzekering. Wanneer u gebruik maakt van de deur-tot-deur-service worden deze kosten ook hierin meegenomen. Vormt de betalingsdatum een probleem voor u? Neemt u dan contact op met ons kantoor. Als het vakantietarief voor u een bezwaar is, dan zijn er verschillende mogelijkheden om u tegemoet te komen. Hier kunt u daar meer over lezen.

WIJZIGING VAKANTIE
Tot acht weken voor aanvang van uw vakantie, kunt u een verzoek indienen voor overboeking naar een andere week. Dat kan alleen schriftelijk. Wij zullen ons uiterste best doen om de overboeking te regelen. Wijzigingen in uw boeking, of dat nu veranderen van week of locatie is, of het annuleren door uw kamergenoot, kunnen andere deelnamekosten met zich meebrengen. Daarnaast brengen we u bij wijziging € 45,- administratiekosten in rekening.

NIET DOORGAAN VAN EEN VAKANTIE
Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Allegoeds Vakanties zich het recht voor een vakantie af te gelasten. Als dit aan de orde is, dan ontvangt u uiterlijk twee weken van tevoren bericht. Wij zullen met u naar een alternatieve vakantie zoeken. Is er geen alternatief voorhanden? Dan krijgt u de volledige deelnameprijs (inclusief de kosten van de annuleringsverzekering) van ons terug.