Heeft u een vraag? Neem contact op!
  • Vakanties met of zonder zorg
  • Enthousiaste vrijwilligers
  • De mooiste locaties door heel Nederland
Lettergrootte

Is een financiële bijdrage of korting mogelijk?

KORTING VIA ZORGVERZEKERAARS
Sommige zorgverzekeraars geven via hun aanvullende verzekering een tegemoetkoming in de kosten van aangepaste vakanties. Een aantal verzekeraars vergoedt ook een deel van de vakantiekosten voor de mantelzorger. We raden u aan om vooraf aan uw vakantie bij uw zorgverzekeraar, ongeacht welke, na te vragen welke mogelijkheden er voor u zijn.

ANDERE MOGELIJKHEDEN

  • Informeer bij uw gemeente of er mogelijkheden zijn voor ‘bijzondere bijstand’. Dit is een financiële regeling voor mensen met een laag inkomen. De regeling verschilt per gemeente. Vaak kan het ‘WMO-loket’ in uw gemeente u verder de weg wijzen.
  • Plaatselijke diaconieën of caritasinstellingen van kerken dragen soms bij aan de vakantiekosten van mensen met een laag inkomen. Informeer bij uw kerkgenootschap
  • Patiëntenverenigingen of fondsen willen soms financieel bijspringen als u een handicap of ziekte heeft. Informeer bij uw vereniging of fonds.

HET SUPPLETIEFONDS VAN ALLEGOEDS VAKANTIES
Is een vakantie voor u financieel niet of moeilijk haalbaar, dan kunt u voor één vakantie per jaar een beroep doen op het Suppletiefonds van Allegoeds Vakanties. De korting bedraagt 25% van het vakantietarief. Als het nodig is, kan een hogere korting worden verleend. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor suppletie, dan kunt u dat aangeven op uw aanmeldingsformulier. Wij vragen om uw inkomensgegevens om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Stuurt u daarvoor uw inkomensgegevens met uw aanmelding mee.