Heeft u een vraag? Neem contact op!
  • Vakanties met of zonder zorg
  • Enthousiaste vrijwilligers
  • De mooiste locaties door heel Nederland
Lettergrootte

Is een financiële bijdrage of korting mogelijk?

BIJDRAGE VANUIT ALLEGOEDS
Allegoeds wil vakanties mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Ook voor mensen met een smalle beurs. Is uw bruto jaarinkomen lager dan € 18.000,-? Dan geven we u 25 procent korting op uw vakantie naar keuze. Als u gehuwd bent of samenwoont, dan geldt deze korting bij een gezamenlijk bruto jaarinkomen van maximaal € 25.000,-. Dit aanbod geldt voor één vakantie per jaar.

Wilt u in aanmerking komen voor de korting? Geef dit dan aan op het aanmeldingsformulier.

KORTING VIA UW ZORGVERZEKERAAR
Sommige zorgverzekeraars geven via hun aanvullende verzekering een tegemoetkoming in de kosten van aangepaste vakanties. Een aantal verzekeraars vergoedt ook een deel van de vakantiekosten voor de mantelzorger. Vraag bij uw zorgverzekeraar na welke mogelijkheden er voor u zijn.

ANDERE MOGELIJKHEDEN

  • Informeer bij uw gemeente of er mogelijkheden zijn voor ‘bijzondere bijstand’. Dit is een financiële regeling voor mensen met een laag inkomen. De regeling verschilt per gemeente. Vaak kan het ‘WMO-loket’ in uw gemeente u verder de weg wijzen.
  • Plaatselijke diaconieën of caritasinstellingen van kerken dragen soms bij aan de vakantiekosten van mensen met een laag inkomen. Informeer bij uw kerkgenootschap
  • Patiëntenverenigingen of fondsen willen soms financieel bijspringen als u een handicap of ziekte heeft. Informeer bij uw vereniging of fonds.